ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ

Η Solgio σας παρέχει βασικές λύσεις δημιουργώντας τα δικά σας προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, φροντίζουμε ολόκληρη τη διαδικασία και αναπτύσσουμε έτοιμα προς πώληση προϊόντα υψηλής ποιότητας για εσάς.

Η αποστολή μας είναι να ανταποκριθούμε άμεσα και καινοτόμα στη δυναμική ανάπτυξη του τομέα προϊόντων ιδιωτικών ετικετών παγκοσμίως.

Προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα ευρύ φάσμα πιστοποιημένων προϊόντων, σε ανταγωνιστικές τιμές και ένα σύνολο εξειδικευμένων υπηρεσιών που περιλαμβάνουν από την έρευνα αγοράς έως την έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά προϊόντων σε όλους τους προορισμούς στο εξωτερικό.