ΗΛΙΕΛΑΙΟ

Το ηλιέλαιο της Solgio είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, το οποίο συνδυάζει φυσικούς πόρους και σύγχρονη τεχνολογία κατά τη διαδικασία παραγωγής. Το ηλιέλαιο μας παράγεται και εμφιαλώνεται σύμφωνα με τις τελευταίες ευρωπαϊκές τεχνολογικές απαιτήσεις και αυτό εγγυάται ότι τα προϊόντα μας δεν δημιουργούν κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών και ελέγχονται τακτικά όχι μόνο από την SGS και την EUROFINS αλλά και από το δικό μας σύγχρονο και εξοπλισμένο εργαστήριο.